Vị trí: Q.2

Diện tích: 75m2

Giá bán: 17 triệu/tháng (Full nội thất)

Cho thuê Căn hộ The Sun Avenue Quận 2

Liên hệ 0906 271879

 • Căn hộ
  • Căn hộ 2PN:
   • 75m2, Full nội thất, bao phí quản lý, giá cho thuê 17 triệu/tháng
   • 73m2, Full nội thất, bao phí quản lý, giá cho thuê 18 triệu/tháng
   • 72m2, Full nội thất, giá cho thuê 18 triệu/tháng
   • 75m2, Full nội thất, ko bao phí quản lý, giá cho thuê 18 triệu/tháng
   • 75m2, nội thất cơ bản, giá cho thuê 18,5 triệu/tháng
   • 75m2, Full nội thất, bao phí quản lý, giá cho thuê 22 triệu/tháng
  • Căn hộ 3PN:
   • 5m2, nội thất cơ bản, bao phí quản lý, giá cho thuê 18 triệu/tháng
   • 80m2, nội thất cơ bản, bao phí quản lý, giá cho thuê 5 triệu/tháng
   • 96m2, nội thất cơ bản, giá cho thuê 19 triệu/tháng
   • 96m2, nội thất cơ bản, bao phí quản lý, giá cho thuê 23 triệu/tháng
   • 86m2, nội thất cơ bản, bao phí quản lý, giá cho thuê 5 triệu/tháng
   • 5m2, Full nội thất, bao phí quản lý, giá cho thuê 24 triệu/tháng
   • 110m2, nội thất cơ bản, bao phí quản lý, giá cho thuê 5 triệu/tháng
   • 105m2,Full nội thất, bao phí quản lý, giá cho thuê 5 triệu/tháng
  • Office-tel:
   • 40m2, giao nhà thô, giá cho thuê 11 triệu/tháng
   • 32m2, hoàn thiện cơ bản, giá cho thuê 14 triệu/tháng
   • 41m2, hoàn thiện cơ bản, giá cho thuê 15 triệu/tháng(Bao phí quản lý)
   • 55m2, hoàn thiện cơ bản, giá cho thuê 15 triệu/tháng
   • 52m2, hoàn thiện cơ bản, giá cho thuê 17 triệu/tháng
  • Shophouse:
   • 52m2, hoàn thiện cơ bản, giá: 20 triệu/tháng