Diện tích: 54m2

Giá bán: 11.5 triệu/tháng

Căn hộ Vista Verde cho thuê.

A. Căn hộ 1PN.
– 54m2, full nội thất, tầng 18, view TB, giá cho thuê 11.5 triệu/tháng.
– 48m2, full nội thất, tầng 31, view ĐN, giá cho thuê 12 triệu/tháng.
– 45.8m2, nội thất cơ bản, tầng 25, view ĐN, giá cho thuê 12.5 triệu/tháng.
– 51m2, full nội thất, tầng 29, view ĐN, giá cho thuê 13 triệu/tháng.
– 45.8m2, full nội thất, tầng 8, view ĐN, giá cho thuê 13 triệu/tháng.
– 50.6m2, full nội thất, tầng 17, view TB, giá cho thuê 13.8 triệu/tháng.

B. Căn hộ 2PN.
– 85.7m2, Duplex, full nội thất, tầng 23, view TB, giá cho thuê 16 triệu/tháng.
– 80m2, full nội thất, căn góc, tầng 32, view ĐN, giá cho thuê 17 triệu/tháng.
– 74.4m2, full nội thất, tầng 20, view TB, giá cho thuê 17,5 triệu/tháng.
– 81.8m2, full nội thất, căn góc, tầng 12b, view TB, giá cho thuê 17,5 triệu/tháng.
– 81.8m2, full nội thất, căn góc, tầng 31, view TB, giá cho thuê 19,5 triệu/tháng.
– 81.4m2, full nội thất, căn góc, tầng 8, view ĐN, giá cho thuê 22 triệu/tháng.

C. Căn hộ 3PN.
– 107m2, full nội thất, căn góc, tầng 25, view ĐN, giá cho thuê 26 triệu/tháng.
– 108m2, full nội thất, căn góc, tầng 17, view ĐN, giá cho thuê 25 triệu/tháng.
– 107m2, full nội thất, căn góc, tầng 27, view ĐN, giá cho thuê 25 triệu/tháng.

Liên hệ: 0903 97 15 79.
Xem thêm tại đây: http://kinghomes.vn/nha-dat-cho-thue/