Vị trí: Quận 2

Diện tích: 54m2

Giá bán: 13 triệu/tháng

Căn hộ Vista Verde – cho thuê

Liên hệ: 0906 271 879

 1. Căn hộ 1PN
  • 45.8m2, nội thất cơ bản, tầng 25, View ĐN, giá cho thuê 12.5 triệu/tháng
  • 51m2, Full nội thất , tầng 29, View ĐN, giá cho thuê 13 triệu/tháng
  • 45.8m2, Full nội thất , tầng 8, View ĐN, giá cho thuê 13 triệu/tháng
  • 50.6m2, Full nội thất , tầng 17, View TB, giá cho thuê 13.8 triệu/tháng
 2. Căn hộ 2PN
  • 85.7m2, Duplex, Full nội thất, tầng 23, View TB, giá cho thuê 16 triệu/tháng
  • 80m2, Full nội thất, căn góc, tầng 32, View ĐN, giá cho thuê 17 triệu/tháng
  • 74.4m2, Full nội thất, tầng 20, View TB, giá cho thuê 17,5 triệu/tháng
  • 81.8m2, Full nội thất, căn góc, tầng 12B, View TB, giá cho thuê 17,5 triệu/tháng
  • 81.8m2, Full nội thất, căn góc, tầng 31, View TB, giá cho thuê 19,5 triệu/tháng
  • 81.4m2, Full nội thất, căn góc, tầng 8, View ĐN, giá cho thuê 22 triệu/tháng
 3. Căn hộ 3PN
  • 107m2, Full nội thất, căn góc, tầng 25, View ĐN, giá cho thuê 26 triệu/tháng
  • 108m2, Full nội thất, căn góc, tầng 17, View ĐN, giá cho thuê 25 triệu/tháng
  • 107m2, Full nội thất, căn góc, tầng 27, View ĐN, giá cho thuê 25 triệu/tháng

Liên hệ: 0906 271 879