Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản An Gia có trụ sở tại TP HCM vừa được chấp thuận niêm yết 75 triệu cổ phiếu trên HoSE từ 9/1/2020.

Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa thông báo chấp thuận niêm yết 75 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản An Gia. Cổ phiếu của doanh nghiệp này sẽ giao dịch phiên đầu tiên vào ngày 9/1/2020 với mã AGG. Tính theo giá tham chiếu 25.000 đồng, vốn hoá thị trường trong ngày chào sàn TP HCM xấp xỉ 1.900 tỷ đồng.

An Gia được thành lập năm 2006, ban đầu hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn và môi giới bất động sản. Doanh nghiệp này chọn hướng liên doanh với đối tác nước ngoài, mua bán – sáp nhập những dự án cũ để phát triển rổ hàng. Chủ trương niêm yết mới được Hội đồng quản trị doanh nghiệp này mới thông qua vào cuối tháng 7, với mục tiêu thời gian muộn nhất là 31/3/2020.

Từ đầu năm đến nay, An Gia có 3 lần thay đổi vốn điều lệ từ 450 tỷ đồng lên 750 tỷ đồng thông qua các đợt phát hành cổ phần phổ thông từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, ESOP và chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài. Lần thay đổi gần nhất vừa hoàn thành vào cuối tháng 9 khi doanh nghiệp này chào bán 5 triệu cổ phiếu cho Korea Investment Management Co., Ltd với giá 28.000 đồng mỗi cổ phần.

Tổng tài sản của An Gia tính đến ngày 30/9 đạt hơn 2.100 tỷ đồng, trong đó phần lớn là các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng và cho vay. Nợ phải trả tại thời điểm đó xấp xỉ 950 tỷ đồng. Khoản nợ lớn nhất là vay tín chấp ngắn hạn gần 300 tỷ đồng để tài trợ vốn lưu động.

Luỹ kế doanh thu thuần 9 tháng đầu năm đạt gần 250 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm hơn 7 lần, chỉ còn 78 tỷ đồng do không ghi nhận nguồn thu từ tiền phạt thanh lý hợp đồng. Tỷ suất lợi nhuận ròng biến động mạnh (từ 53,7% xuống còn 31,5%), nhưng vẫn ở mức cao so với các doanh nghiệp cùng ngành

Theo báo cáo tài chính mới công bố, An Gia có 3 công ty con trực tiếp và 1 công ty con gián tiếp. Doanh nghiệp này ghi nhận nhiều giao dịch tạm ứng mua cổ phần, cho vay, cho mượn… với các bên liên quan như Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT và cổ đông lớn.