Ngày 7/4, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với Sở TN-MT về dự thảo quyết định thay thế Quyết định 18/2019/QĐ-UBND về quy định tách thửa trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở TN-MT, Quyết định 18/2019/QĐ-UBND được UBND tỉnh ban hành tháng 7/2019. Trong quá trình thực hiện quyết định này Cục Kiểm tra (Bộ Tư pháp) kết luận có những nội dung chưa phù hợp làm phát sinh thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, ngày 18/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Vì vậy, việc điều chỉnh một số quy định tại Quyết định 18/2019/QĐ-UBND là cần thiết. Sau khi nhận ý kiến của các địa phương, Sở TN-MT đã tổng hợp các nội dung vướng mắc và tham mưu quyết định thay thế Quyết định 18/2019/QĐ-UBND.

Mục đích của việc điều chỉnh là nhằm bảo đảm các yếu tố như: tránh việc lợi dụng quy định về tách thửa để phân lô, bán nền mà không thực hiện quy định về việc lập dự án đầu tư phát triển nhà ở; sau khi tách thửa bảo đảm việc sử dụng đất phải tuân thủ đúng theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tránh thất thu cho nhà nước do việc lợi dụng quy định tách thửa đối với đất nông nghiệp không có lối đi, sau đó chuyển mục đích sử dụng sang đất ở nộp tiền sử dụng đất với giá thấp nhất… Ngoài ra, Sở TN-MT cũng đề xuất sửa đổi quy định về diện tích đất ở tối thiểu chưa xây dựng nhà ở tại khu vực nông thôn từ 100m2 thành 80m2 cho phù hợp với nhu cầu thực tế; sửa đổi, bổ sung một số quy định phù hợp với tình hình thực tế theo kiến nghị của các sở, ngành và UBND các huyện, thị, thành phố.

—Nguồn: baobariavungtau.com.vn—