Tỉnh Đồng Nai đang bổ sung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030 để trình Hội đồng thẩm định tỉnh.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, hiện nay tỉnh đang gấp rút điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất (SDĐ) cấp huyện giai đoạn 2021-2030. Việc này phải hoàn thành trong tháng 3-2021 để trình Hội đồng thẩm định tỉnh.

Quy hoạch SDĐ cấp huyện được triển khai từ hơn một năm trước và được xác định là nền tảng để thực hiện các quy hoạch khác và thực hiện các dự án trong 5-10 năm tới.

Khi quy hoạch SDĐ cấp huyện được thông qua, việc triển khai các dự án trên các lĩnh vực sẽ thuận lợi, giảm bớt thời gian xin điều chỉnh quy hoạch SDĐ, quy hoạch xây dựng.

 
 

Theo đánh giá của các đơn vị tư vấn, trong 5-10 năm tới, nhiều công trình hạ tầng giao thông ở Đồng Nai được xây dựng và kết nối với giao thông vùng nên tốc độ đô thị hóa của tỉnh sẽ rất nhanh. Đặc biệt là tại các địa phương như huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ, Thống Nhất và TP.Long Khánh. Do đó, nhu cầu về nhà ở, đất ở sẽ tăng cao. Tỉnh cần có kế hoạch cho phát triển nhà ở, đất ở phù hợp.

Lãnh đạo Sở TNMT cho biết, trong tháng 3-2021, các địa phương phải rà soát lại quy hoạch SDĐ của các dự án, công trình, đánh giá lại việc triển khai thực hiện các dự án. Từ đó có sự điều chỉnh, cập nhật các dự án cho phù hợp, đặc biệt là các dự án giao thông lớn phải rà soát lại cho kỹ càng để bổ sung trong quy hoạch SDĐ cho giai đoạn tới.

—Theo plo.vn—