(KHS)- Sở TN&MT đề xuất giao đất 50 năm, chủ đầu tư cho rằng thời hạn lâu dài vì đã bồi thường xong trước khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực.

UBND quận 1 vừa đề xuất UBND TP kiến nghị Bộ TN&MT hướng dẫn về hình thức và thời hạn sử dụng đất đối với các dự án đã hoàn thành công tác bồi thường trước khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực.

Bắt nguồn từ dự án 1 bis-1 kép Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1. Tại đây, Thủ tướng đã có quyết định cho Công ty Phát triển và Dịch vụ nhà quận 1 sử dụng đất để đầu tư xây dựng khu nhà ở, văn phòng cho thuê gồm khu một là nhà ở thì được giao đất, khu hai đầu tư văn phòng cho thuê thì được cho thuê đất trong thời hạn 50 năm.

Đến năm 2010, chủ đầu tư chuyển tên thành Công ty Phát triển nhà Bến Thành. Năm 2011, UBND TP quyết định thuận cho Công ty Phát triển nhà Bến Thành chuyển khu hai từ thuê đất sang hình thức giao đất. Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cũng như bảo đảm năng lực tài chính và chất lượng đầu tư dự án, chủ đầu tư đã hợp tác đầu tư với một đơn vị nữa và thành lập Công ty TNHH Bến Thành Sao Thủy. Năm 2014, TP có công văn công nhận công ty mới thành lập là chủ đầu tư để tiếp tục thực hiện dự án trên. Và nay chủ đầu tư này lập thủ tục xin giao đất cho toàn dự án trên.

Dự án 1 bis- 1 kép Nguyễn Đình Chiểu sau hơn 10 năm được phê duyệt.

 

Vấn đề phát sinh ở chỗ Sở TN&MT đề xuất với UBND TP toàn bộ dự án trên được giao đất có thu tiền sử dụng đất trong thời hạn 50 năm. Theo đó, Luật Đất đai 2013 quy định: “Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức sử dụng đất vào mục đích thương mại dịch vụ… thì thời hạn không quá 50 năm”.

Tuy nhiên, Bến Thành Sao Thủy cho rằng dự án này đã có quyết định giao đất, cho thuê đất từ năm 1996 của Thủ tướng và sau đó là quyết định năm 2004 của UBND TP. Chủ trương liên doanh hình thành pháp nhân mới để triển khai thực hiện dự án cũng đã được TP chấp thuận, vì thế công ty mới thành lập kế thừa và tiếp tục thực hiện dự án cho đến khi TP công nhận vào năm 2014. Chủ đầu tư cho rằng trên thực tế công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và chi trả tiền bồi thường hỗ trợ đã thực hiện hoàn thành trước khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực nên công ty này đề xuất không áp dụng Luật Đất đai năm 2013 để thực hiện thủ tục giao đất như kiến nghị của Sở TN&MT mà giao đất theo Luật Đất đai 2003 với thời hạn sử dụng đất lâu dài.

Do còn có ý kiến khác nhau giữa cơ quan quản lý đất đai và doanh nghiệp, quận 1 đề nghị TP kiến nghị Bộ TN&MT hướng dẫn để TP thực hiện cho dự án 1 bis-1 kép Nguyễn Đình Chiểu và các dự án tương tự.

 

Một dự án “lùm xùm”

Năm 2004, TP.HCM ra Quyết định 1576 phê duyệt dự án 1 bis-1 kép Nguyễn Đình Chiểu. Sau đó chủ đầu tư xin điều chỉnh thiết kế. Năm 2009, Sở Quy hoạch Kiến trúc cung cấp lại các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của dự án này. Người dân cho rằng chủ đầu tư không thực hiện việc xây dựng theo phê duyệt năm 2004 mà làm theo phương án thiết kế điều chỉnh là sai, Sở Xây dựng nhận định: Dự án đã được phê duyệt mà chủ đầu tư có đề nghị thay đổi một trong các nội dung thì phải có văn bản đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản chấp thuận bổ sung nội dung dự án trước khi thực hiện xây dựng.

Về chuyện đền bù, thời điểm năm 2005 có 148 hộ đồng ý nhận tiền bồi thường, 71 hộ còn lại tiếp tục khiếu nại. Đến năm 2007, UBND quận 1 kiến nghị TP áp dụng mức giá bồi thường như dự án mới là 48 triệu đồng/m2 và được TP chấp thuận. Tuy nhiên, lúc đó quận không nói rõ là chỉ áp dụng cho 71 hộ còn lại nên các trường hợp đã bàn giao mặt bằng trước đây trở lại yêu cầu bồi thường như các hộ sau. Cuối năm 2014, chủ tịch UBND TP đã phê bình nghiêm khắc thường trực UBND quận. Chủ tịch yêu cầu kiểm tra, rà soát toàn bộ quá trình bồi thường để báo cáo, đề xuất hướng giải quyết. Sau khi có kết luận của UBND TP, Thanh tra TP chủ trì phối hợp với UBND quận 1 tiếp dân để công khai xin lỗi về sai sót nêu trên.