Phân biệt sổ hồng, sổ đỏ và sổ trắng, hồ sở chuyển đổi chuyển từ sổ trắng sang các loai sổ

 

Sổ trắng là gì?

Cũng như sổ đỏ, sổ hồng, sổ trắng là cách người dân gọi nôm na đối với giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Sổ trắng do các cơ quan thẩm quyền của nhà nước những giai đoạn trước đây cấp cho người dân, hiện còn rất ít người dân sở hữu loại sổ này.

Điểm lại vài mốc lịch sử về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở:

Trước 30-4-1975, nhà nước ban hành Văn tự đoạn mại bất động sản, Bằng khoán điền thổ để ghi nhận các giao dịch bất động sản Nhà và Đất.

Sau 30-4-1975 cơ quan thẩm quyền ban hành Giấy phép mua bán nhà, Giấy cho phép xây dựng, giấy chứng nhận (hoặc quyết định) của UBND cấp huyện công nhận quyền sở hữu nhà ở… Thời điểm này, nhà nước nghiêm cấm các giao dịch chuyển nhượng đất đai nên không có khái niệm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong các văn bản pháp luật thì Nghị định số 84/2007NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ là văn bản quy định chi tiết “số phận” của sổ trằng, theo đó nghị định này quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai, bắt đầu từ 1-1-2008, những loại giấy trắng nếu muốn giao dịch thì mới phải đổi qua giấy hồng (đối với các loại giấy trắng về nhà và đất), giấy đỏ (đối với các loại giấy trắng về đất). Những giấy trắng sau thời điểm này vẫn còn nguyên giá trị pháp lý về nhà-đất.

Để hiểu hơn về lịch sử các loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, các bạn có thể tìm đọc bài “Sổ đỏ là gì” của chúng tôi nhé.

Thủ tục chuyển đổi từ sổ trắng sang sổ hồng

Việc chuyển đổi giấy trắng sang giấy hồng chỉ được chuyển đổi theo yêu cầu của người dân, không giới hạn thời gian chuyển đổi, hoặc chỉ chuyển đổi khi thay đổi chủ sở hữu, chủ sở hữu mới sẽ được cấp giấy chứng nhận mới.

Một số loại giấy trắng chỉ là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà nhưng có ghi diện tích đất khuôn viên mà người sở hữu nhà ở được phép sử dụng thì  khi đổi sổ người chủ nhà sẽ được pháp luật công nhận quyền sử dụng đất gắn liền nếu đất này không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch. Trong trường hợp này, sổ trắng được cấp đổi sang sổ đỏ – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Những trường hợp người sở hữu nhà ở không gắn liền với đất thì sẽ được đổi sang sổ hồng. Quyền sử dụng đất sẽ được xem xét theo nguồn gốc và chủ sử dụng hồ sơ địa chính.

Thành phần hồ sơ chuyển đổi từ sổ trắng sang các loại sổ

 Cho cả hai trường hợp chuyển đổi từ sổ trắng sang sổ hồng hoặc sổ đỏ, chủ sổ cần chuẩn bị hồ sơ gồm có:

1/ Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Đơn phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường nơi có đất nếu chưa từng làm hồ sơ và kê khai cập nhập hồ sơ địa chính với UBND xã.

2/ Bản chính và bản chứng thực giấy tờ về tạo lập nhà ở (sổ trắng).

 3/ 02 bản chính bản vẽ sơ đồ nhà ở – đất ở do tổ chức có tư cách pháp nhân về đo vẽ nhà-đất lập.

4/ 02 bản sao chứng thực chứng minh nhân dân và hộ khẩu của chủ nhà/đất.

Lưu ý: Thực tế hiện nay ở khu vực miền Bắc còn rất ít các gia đình sở hữu sổ trắng, hầu hết qua các lần ban hành Luật Đất đai từ 1986, 1993, 2003 và 2013 nhà nước đều có các đợt chỉnh lý lập mới bản đồ địa chính tại các địa phương để cập nhật thông tin quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà. Trong các đợt này, với sự tuyên truyền, hướng dẫn của hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, hầu như người dân đều thực hiện quyền cấp đổi giấy chứng nhận nhà/đất của mình.