Truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản chỉ đạo UBND Tp.HCM báo cáo kết quả xử lý nhiều sai phạm về đất đai trên địa bàn trước ngày 1/8/2018.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND Tp.HCM giải quyết dứt điểm 8 nội dung tại văn bản số 530/TTCP-GSTĐXLSTT ngày 16/4/2018 của Thanh tra Chính phủ. Bên cạnh đó, UBND Tp.HCM cần báo cáo kết quả giải quyết cụ thể một số vụ việc có sai phạm.

Cụ thể là việc điều chỉnh quy hoạch 8 khu chức năng so với quy hoạch tổng thể mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt như: quy hoạch mạng lưới giáo dục, y tế… đã được phê duyệt tại Khu đô thị mới Nam thành phố.

Nội dung khác cần giải quyết là các dự án nhà ở của Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Đại Phúc và của Công ty TNHH xây dựng Hoàng Nam; dự án khu chung cư Lê Thành đối với phần đất giao ngoài quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

UBND Tp.HCM cũng cần giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ, GPMB và tiến độ thực hiện của dự án khu dân cư 6A; dự án khu dân cư Hồ Học Lãm của Công ty CP Địa ốc 10; dự án xây dựng khu chung cư của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nhà Ngọc Đông Dương chậm tiến độ; những dự án không xây dựng, để trống tại lô 13A, 13B, 13C thuộc dự án khu dân cư – Khu đô thị mới Nam thành phố.

Bên cạnh đó là việc xử lý 17 dự án chồng lấn hành lang an toàn giao thông, trong đó có dự án của Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn xây dựng hạ tầng kỹ thuật lấn đất xây dựng giao thông và công trình công cộng để làm nhà ở, chuyển nhượng đất chưa được giao.

Phó Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì việc rà soát lại nghĩa vụ tài chính của các công ty với diện tích đất được giao và diện tích đất điều chỉnh; việc quản lý với diện tích đất đã thu hồi nhưng chưa giao cho người khác sử dụng. Đồng thời, rà soát lại cơ sở pháp lý liên quan đến việc giảm tiền sử dụng đất và tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất; thủ tục điều chỉnh quy hoạch với một số dự án để tăng hoặc giảm diện tích đất đã giao.

UBND Tp.HCM được giao nhiệm vụ xem xét, kiểm tra các dự án đã có. Theo yêu cầu, UBND Tp.HCM phải báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/8/2018.

(Theo Tienphong.vn)