Quy trình chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ

Thời điểm được phép chuyển nhượng: Trước khi chủ đầu tư nộp hồ sơ thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận (GCN) cho người mua.

Thủ tục chuyển nhượng:

  • Bước 1: Đề nghị chủ đầu tư chấp thuận yêu cầu chuyển nhượng;
  • Bước 2: Ký văn bản chuyển nhượng hợp đồng tại (văn) phòng công chứng;
  • Bước 3: Khách hàng nộp thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng (2% giá chuyển nhượng ghi trên văn bản chuyển nhượng, trường hợp giá chuyển nhượng thấp hơn giá Nhà nước thì áp dụng theo khung giá Nhà nước quy định);
  • Bước 4: Khách hàng nộp hồ sơ đề nghị chủ đầu tư xác nhận vào văn bản chuyển nhượng đã ký. Kể từ thời điểm chủ đầu tư xác nhận thì quyền và nghĩa vụ theo Hợp đông được chuyển cho người nhận chuyển nhượng.

Một số lưu ý về việc chuyển nhượng

  • Trường hợp chưa đến giai đoạn ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư, người mua vẫn có thể chuyển nhượng hợp đồng. Trong trường hợp này, khách mua có thể chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật dân sự.
  • Chủ đầu tư không được cản trở việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ chung cư của khách hàng và không được thu bất kỳ khoản phí nào khi xác nhận chuyển nhượng hợp đồng.
  • Khi chủ đầu tư đã nộp hồ sơ đề nghị cấp GCN cho khách hàng, khách hàng phải chờ được cấp GCN mới được bán căn hộ. Ở giai đoạn này, chủ sở hữu căn hộ được tự do giao dịch mà không cần thông qua chủ đầu tư.
  • Trường hợp khách hàng đang thế chấp hợp đồng thì phải giải chấp mới được thực hiện thủ tục chuyển nhượng.

—Nguồn từ Kinghomes.vn—