Quy trình thủ tục sang tên chuyển nhượng bất động sản, nhà đất, Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất