Thông tin cần biết khi mua đất tại Thị Xã Phú Mỹ- BRVT
🔰Quy hoạch sử dụng đất đến 2020
🔰 Tra cứu Giấy chứng nhận QSD
🔰Quy hoạch đô thị mới Phú Mỹ đến năm 2030