Trong 6 tháng đầu năm 2021, hoạt động kinh tế xã hội Việt Nam diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trong
nước và thế giới, đặc biệt giai đoạn từ cuối tháng 4 đến nay. Tuy nhiên, bằng sự chỉ đạo điều hành linh hoạt và quyết liệt của Chính phủ cùng sự đồng thuận của nhân dân cả nước, kinh tế xã hội Việt Nam vẫn đạt được những kết quả tích cực, tăng trưởng kinh tế vẫn ở mức cao so với thế giới và khu vực.

Về tăng trưởng kinh tế, GDP 6 tháng đầu năm 2021 tăng 5.64% mặc dù dịch Covid-19 bùng phát tại một số địa phương trên cả nước từ cuối tháng Tư cho thấy sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự chung sức, đồng lòng của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước và lực lượng tuyến đầu chống dịch để kiểm soát dịch bệnh, thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội (GDP quý 2/2021 ước tính tăng 6.61% so với cùng kỳ năm trước).

Sản xuất công nghiệp trong quý 2/2021 tăng trưởng khá do hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được duy trì và đang dần phục hồi, tốc độ tăng giá trị tăng thêm đạt 11.45% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 8.91%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11.42%, cao hơn tốc độ tăng 5.06% của cùng kỳ năm 2020.
6 tháng đầu năm cũng ghi nhận hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế từng bước được phục hồi, nhu cầu tín dụng của doanh nghiệp và người dân có xu hướng tăng khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện các đợt giảm lãi suất trong năm 2020. Tính đến thời điểm 21/6/2021, tổng phương tiện thanh toán tăng 3.48% so với cuối năm 2020 (cùng thời điểm năm 2020 tăng 4.59%); huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 3.13% (cùng thời điểm năm 2020 tăng 4.35%); tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 5.47% (cùng thời điểm năm 2020 tăng 2.45%).

Về chỉ số giá tiêu dùng thì bình quân 6 tháng đầu năm 2021, CPI tăng 1.47% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016; lạm phát cơ bản 6 tháng tăng 0.87%.