Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND Tp.HCM vừa đồng ý chủ trương cho chuyển mục đích sử dụng đất, nhưng phải lưu ý quy hoạch được duyệt chỉ đối với đất thuộc nhóm các dự án chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm, chưa có quyết định thu hồi đất thuộc khu đô thị Nam Tp.HCM (huyện Nhà Bè, Bình Chánh).

chuyển mục đích sử dụng đất
Tp.HCM đồng ý chủ trương cho chuyển mục đích sử dụng đất
chưa có quyết định thu hồi. Ảnh minh họa

Cùng với đó, Sở TN&MT được giao nhiệm vụ nghiên cứu, trình tập thể Thường trực UBND Tp.HCM xem xét từng trường hợp (gồm Dự án Khu đô thị Cảng Hiệp Phước và Dự án Khu Đại học Hưng Long tại huyện Nhà Bè) trước ngày 20/6.

Với những dự án đã có quyết định thu hồi đất (gồm Khu B, C, D, E), Sở TN&MT có trách nhiệm hướng dẫn UBND huyện Nhà Bè, UBND huyện Bình Chánh có văn bản trả lời công khai, minh bạch cho người dân.

Phó chủ tịch UBND Tp.HCM cũng giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu theo hướng cho phép người sử dụng đất nông nghiệp trong khu quy hoạch đất hỗn hợp chưa có dự án triển khai được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch xây dựng đô thị, tuy nhiên phải có kiểm soát về cấp phép và kiểm tra xây dựng để đảm bảo quyền, lợi ích của người dân khu đô thị Nam Tp.HCM, đảm bảo thực hiện quy hoạch phát triển của thành phố.

(Theo Thời báo ngân hàng)