Ngày 5/12, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM đã ký Quyết định 60/2017 thay thế Quyết định 33/2014 quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn thành phố.

Về diện tích tối thiểu được tách thửa với đất ở, Quyết định 60 chia thành 3 khu vực như sau:

Khu vực 1: Diện tích tối thiểu là 36m2, chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 3m, áp dụng với các quận Tân Bình, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Phú, quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11.

Khu vực 2: Diện tích tối thiểu là 50m2, chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 4m, ap dụng với các quận Thủ Đức, Bình Tân, quận 2, 7, 9, 12 và thị trấn các huyện.

Khu vực 3: Diện tích tối thiểu là 80m2, chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 5m, áp dụng với các huyện Nhà Bè, Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ (ngoại trừ thị trấn).

UBND Tp.HCM vừa ra quyết định quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa

Quyết định 60 quy định, đất ở được tách thửa phải thuộc quy hoạch là đất dân cư hiện hữu hoặc dân cư hiện hữu chỉnh trang. Nếu đất được quy hoạch là đất sử dụng hỗn hợp (trong đó có chức năng ở), đất ở xây dựng mới và có trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện để thu hồi dự án thì không được tách thửa.

Tuy nhiên, việc tách thửa sẽ diễn ra bình thường nếu sau 3 năm, tính từ ngày rà soát phê duyệt những quy hoạch này mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện hoặc có trong kế hoạch và chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất, mà cơ quan có thẩm quyền không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố.

Với đất nông nghiệp thuộc khu vực để sản xuất nông nghiệp, thửa đất mới và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải có diện tích tối thiểu là 1.000m2 với đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây lâu năm, đất làm muối và 500m2 với đất trồng cây hằng năm, đất nông nghiệp khác.

Trường hợp thửa đất thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố và thuộc khu vực không phù hợp quy hoạch để sản xuất nông nghiệp thì không được tách thửa. Nếu thửa đất không thuộc khu vực phải thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và thuộc khu vực không phù hợp quy hoạch để sản suất nông nghiệp thì được tách thửa.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. Những trường hợp đã tiếp nhận hồ sơ tách thửa hợp lệ nhưng chưa được giải quyết khi quyết định này có hiệu lực thì căn cứ theo quy định tại Quyết định 33. Đồng thời, cũng sẽ xem xét giải quyết nếu người sử dụng đất muốn tách thửa theo Quyết định 60.

(Theo Pháp luật Tp.HCM Online)